image

انتصاب جدید سرکار خانم پریا ندیران

, ,
طی حکمی از سوی ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی سرکار خانم پریا ندیران بعنوان معاونت امور بین الملل بانوان منصوب گردید.
image

کتاب آموزش تخصصی سلاح های سرد تونفا در کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی

, ,
کتاب آموزش تخصصی سلاح های سرد تونفا در کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی توسط نائب رییس کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی  استاد دکتر بهرام مرادی با حمایت اداره تربیت بدنی ستاد کل نیروهای مسلح  در حال چاپ میباشد.
image

استاد علیرضا سلمانیان

, ,
        کنفدراسیون جهانی دفع شخصی تحت ریاست و بنیانگذاری استاد علیرضا سلمانیان از سال 2005 فعالیت خود را آغاز نموده و بیش از 30کشور نمایده رسمی دارد