image

حضور ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در سمینار بین المللی با موضوع رسانه

,
ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی درسمینار بین المللی با موضوع (( توسعه صداوسیما و ضرورتهای حضور آن در مجامع ملی و بین المللی )) شرکت کرده و به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداختند. در این سمینار که با حضور اساتید فرهنگی ، دانشگاهی ، از چند کشور آسیایی ، اروپایی ، آمریکای جنوبی و آفریقا و کانادا برگزار شد . دکتر ...
image

به همت ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، روش مدیریتی میرزا کوچک خان در دانشگاههای بین المللی درآسیا،اروپا وآفریقا مدیریت آموزش داده می شود.

, ,
به بهانه سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی مدیر روابط عمومی موسسه بین المللی آرارتکاوران ویرا ، در گفتگو با خبرنگاران از آموزش روش مدیریتی میرزا در دانشگاههای مدیریت در آسیا ، آفریقا و آمریکای جنوبی خبر داد. به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، دکتر حجت بقایی گفت : با حمایت و همکاری استادم دکتر علیرضاسلمانیان نوکابادی ...

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکارخانم دکتر شیرین خان زاده

, , , ,
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکارخانم دکتر شیرین خان زاده بعنوان عضو دپارتمان امور حقوقی دانشگاه جهانی ورزش در خاورمیانه منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهانی ورزش وکنفدراسیون جهانی ...