سرکارخانم منصوره سادات صفائی بعنوان دبیر کمیته حرکات اصلاحی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید.

, , , , , , , ,
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکارخانم  منصوره سادات صفائی بعنوان دبیر کمیته حرکات اصلاحی  کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهانی ورزش وکنفدراسیون ...
image

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پیشکسوت رسانه و مدیریت ورزشی

عضو کمیته روابط عمومی و ارتباطات کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، در گذشت مرحوم اکبر تمیزکار مستقیم پیشکسوت خبر و مدیریت رسانه رادتسلیت گفت
image

عضو کمیته ارتباطات کنفدراسیون برنده جایزه پژوهشی از آکادمی بین المللی هندوستان شد

, ,
با حمایت دکتر علیرضاسلمانیان ، دکتر حجت بقایی موفق به دریافت جایزه پژوهشی از آکادمی بین المللی در هندوستان شد.