سر کار خانم لیلا شیرچیان از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش های رزمی

, , , ,
بنا به دستور ریاست وبنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان طی حکمی سر کار خانم لیلا شیرچیان از قهرمانان کشور و استان اصفهان را بعنوان عضو کمیته فنی و مسئول کمیته برگزاری مسابقات کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در کشور منصوب گردید.لازم بذکر که خانم شیرچیان در پرونده خود چندین قهرمانی استانی کشور ...

سر کار خانم استاد زکیه رحیمی بعنوان ریاست کمیته فنی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی منصوب گردید

, , , ,
بنا به دستور استاد علیرضا سلمانیان ریاست وبنیانگذار محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی سر کار خانم استاد زکیه رحیمی از پیشکسوتان ورزش های رزمی کشور و سرپرست اسبق موی تای کشور بعنوان ریاست کمیته فنی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در کشور ایران منصوب گردید.  

سردارمجاهددریا دل دکتر علی ماشاالله افشار زند بعنوان رئیس نیروهای مسلح کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در آسیا

, , , , ,
بنا به دستور ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد بزرگ استاد علیرضا سلمانیان رئیس وبنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی جناب آقای سردار مجاهد بسیجی دکتر علی افشار زند ریاست محترم تعاونی مسکن ایثارگران و جانبازان  بعنوان ریاست نیروهای مسلح کنفدراسیون جهانی دفاع‌شخصی در آسیا منصوب گردید