image

ترجمه و انتشار کتاب راهنمای کوبودوی ماتایوشی

, ,
کتاب کوبودوی ماتایوشی توسط ابراهیم شاد مبارکی ترجمه و جهت استفاده علاقمندان راهی بازار نشر شد.

سرکارخانم منصوره سادات صفائی بعنوان دبیر کمیته حرکات اصلاحی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید.

, , , , , , , ,
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکارخانم  منصوره سادات صفائی بعنوان دبیر کمیته حرکات اصلاحی  کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در استان اصفهان منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهانی ورزش وکنفدراسیون ...
image

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت پیشکسوت رسانه و مدیریت ورزشی

عضو کمیته روابط عمومی و ارتباطات کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، در گذشت مرحوم اکبر تمیزکار مستقیم پیشکسوت خبر و مدیریت رسانه رادتسلیت گفت