image

دو رزمی کار از ایران در جلسه کمیسیون ورزشکاران آسیا حضور پیدا کردند

,
جلسه کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا با حضور ذبیح الله پورشیب برگزار شد.

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش سرکار خانم لیلا نخودیان اصفهانیبه عنوان معاونت انفورماتیک در کشورمنصوب گردید

, , , , ,
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی و کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی پلیس سرکار خانم لیلا نخودیان اصفهانی  بعنوان معاونت انفورماتیک کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در کشور انتخاب و منصوب گردید. به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل دانشگاه جهانی ورزش وکنفدراسیون ...