توفیق دیگر در عرصه خدمت به ورزش بومی واصیل ایران عزیز در فدراسیون جهانی چوخه توسط مدیران ارشد ستاد طرح سلامت بیداردل کشور دکتر بهرام مرادی ریاست ستاد طرح سلامت بیداردل کشور وریاست پردیس اشتغال وکارآفرینی دانشکده بین المللی ابن سینا درایران به عنوان ریاست کمیته توسعه فدراسیون جهانی کشتی چوخه در مراکز علمی ودانشگاهی .اقوام وعشایر .نیروهای مسلح در سطح ملی وبین المللی دکتر علیرضا زور مند اکبری مشاور اقتصادی ستاد بیداردل بعنوان ریس کمیته اقتصادی فدراسیون جهانی چوخه سرکار خانم فاطمه قراچه معاونت بانوان ستاد بیداردل کشور ومعاونت پردیس اشتغال وکارآفرینی ابن سینا بعنوان معاونت بانوان کمیته توسعه فدراسیون جهانی چوخه ودبیر کل ستاد بیداردل استاد فرهاد محمود نوری بعنوان دبیر کمیته توسعه فدراسیون جهانی چوخه وجناب آقای حاج جهانبخش عابدینی عضو شورای فرهنگی ستاد بیداردل به عنوان عضو کمیته فرهنگی فدراسیون جهانی باچوخه اهدا حکم توسط دکتر محمدرضا مدبر ریس هیات مدیره فدراسیون جهانی چوخه

مدیر سایتAuthor posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *