مدیر سایتView all posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

حضور ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در سمینار بین المللی با موضوع رسانه

ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی درسمینار بین المللی با موضوع (( توسعه صداوسیما و ضرورتهای حضور آن در مجامع ملی و بین المللی )) شرکت کرده و به ایراد سخنرانی در این زمینه پرداختند. در این سمینار که با حضور اساتید فرهنگی ، دانشگاهی ، از چند کشور آسیایی ، اروپایی ، آمریکای جنوبی و آفریقا و کانادا برگزار شد . دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی رییس سمینار و سخنران ( ریاست دانشگاه جهانی ورزش – ریاست امور بین الملل دانشگاه alsa university - رییس بخش آسیا به مرکزیت ایران دانشگاه بین المللی مدیریت – رییس دانشکده بین المللی تحقیقات و فناوری اطلاعات ) و دکتر حجت بقایی دبیر سمینار و سخنران ( پژوهشگر و از اعضای کمیته بین المللی همکاری دانشگاههای تخصصی مدیریت و حقوق ) در گفتگو با ایشان به پتانسیلها و توانمندیهای صداوسیما اشاره کردند ، و با ذکر مثالهایی از توانمندیهای صداوسیما گفتند . ... ادامه مطلب

به همت ریاست کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، روش مدیریتی میرزا کوچک خان در دانشگاههای بین المللی درآسیا،اروپا وآفریقا مدیریت آموزش داده می شود.

به بهانه سالروز شهادت میرزا کوچک جنگلی مدیر روابط عمومی موسسه بین المللی آرارتکاوران ویرا ، در گفتگو با خبرنگاران ... ادامه مطلب