مدیر سایتView all posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش سرکار خانم لیلا نخودیان اصفهانیبه عنوان معاونت انفورماتیک در کشورمنصوب گردید

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ... ادامه مطلب