عضو کمیته روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی از سوی مجمع جهانی ادبی صلح و حقوق بشر به عنوان سفیر جهانی صلح انتخاب شد .
به گزارش خبرنگار روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، این گواهی توسط نماینده مجمع جهانی دکتر علیرضا سلمانیان نوکابادی به دکتر حجت بقایی اهدا شد .

World Literary Frum For Peace And Human Rights

this certify that

(Dr.Hojjat Baqaee)

INTER NATIONAL AMBASSADOR OF PEACE

مدیر سایتAuthor posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *