image

انتصاب جدید سرکار خانم پریا ندیران

, ,
طی حکمی از سوی ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی سرکار خانم پریا ندیران بعنوان معاونت امور بین الملل بانوان منصوب گردید.
image

استاد علیرضا سلمانیان

, ,
        کنفدراسیون جهانی دفع شخصی تحت ریاست و بنیانگذاری استاد علیرضا سلمانیان از سال 2005 فعالیت خود را آغاز نموده و بیش از 30کشور نمایده رسمی دارد