گردھمایی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مازندران باروئسای هیات های شهرستان در زورخانه مرحوم عمادی شهرستان ساری برگزار گردید.
 
به گزارش روابط عمومی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ، میھمان ویڑہ این  همایش  دکتر رجبی مدیرکل ورزش و جوانان استان، حسین دلیری معاونت قهرمانی استان ، عباد دلیری ریاست اداره ورزش ساری، کیادهی و نریمانپور دو عضو هیات رییسه هیات زورخانه ای،دکترروح اللہ طورسوادکوهی رییس هیات استان،و سرهنگ نادری نایب رییس هیات و اکبری دبیر هیات استان همراه با روئسای هیاتهای شهرستانی در زورخانه مرحوم عمادی شهرستان ساری حضور بھم رساندند.
میزبان ھمایش دکتر سوادکوهی ریاست هیات استان مازندران گزارشات مبسوطی از عملکرد تخصصی و راھبردی استان   در رقابتهای کشوری بیان  داشت.
 
دکتر سوادکوهی ضمن خوش امدگویی و قدردانی از حضورپررنگ مدیرکل ورزش جوانان و ھمراھان گفت با گذشت چندمدت طی شدہ مسئولیت از شروع به کار، در گزارشی مبسوط به شرح چالش های گذشته، فعالیت‌ها و خدمات انجام شدہ و نیز چشم‌انداز سال‌های پیش رو پرداخت.
وی هدف از ارائه این گزارش را نه ارائه گزارش عملکرد اداری و آماری بلکه مرور فعالیت‌ها، چالش‌ها و تجربیات گذشته و نیز ارائه اولویت‌ها و رویکردهای نوین برای گذر از مشکلات و توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های آینده خواند و اظهار امیدواری کرد با همیاری و ھمفکری و تلاش مضاعف خانواده متحد این ورزش بتوان در گام‌های بلندتری در راستای اهداف والا برداشت
وھمچنین درادامه جلسه دکتررجبی و ھیئت ھمراہ  دیدارچھرہ به چھرہ ازتک تک  روءسای هیات های شهرستانی گزارشاتی ازعملکرد میدانی ورفع مشکلات پیش رو اعم از چگونگی دریافت کمک ھای مالی برای ساخت وساز سالن ورزشی شهرستان وھمچنین  رفع موانع ادارات۔مربطہ و درون سازمانی  اقدام  نمود.
 
در ادامه این همایش احکام اهداشد به  ریاست هیاتها که ابتدا   آقای زیدواللہ عبداللھی  شھرستان  تنکابن آقای فریدون افظلی شھرستان آمل و  آقای محمدایزدی شھرستان رینه آقای علی جھاندار ھیئت نوشھر آقای عمران اسدی سرپرست ھیئت گلوگاہ وھمچنین درادامه تقدیروتجلیل شد از آقای عباس مجیدی به پاس چندسال تلاش بی دریغ در ریاست شھرستان رینه و ھمچنین حکم مسئولیت روابط عمومی هیات ورزشهای زورخانه ای وکشتی پهلوانی استان مازندران به سلمان مھدوی از سوی دکتر رجبی اعطا شد.
منبع : روابط عمومی هیات ورزشهای زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان مازندران

مدیر سایتAuthor posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *