سرکار خانم دکتر شیرین خان زاده بعنوان ریاست کمیته حقوقی کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در شمال غرب کشور منصوب گردید

, , , ,
طی حکمی از سوی ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استاد علیرضا سلمانیان ،سر کار خانم دکتر شیرین خان زاده را بعنوان ریاست کمیته حقوقی در شمال غرب کشور منصوب گردید.    

جناب آقای محمد جواد احمدی بعنوان ریاست کمیته ماساژ در کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی در ایران منصوب گردید

, , , ,
طی حکمی از سوی  ریاست محترم کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی استادعلیرضا سلمانیان رئیس وبنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی جناب آقای محمد جواد احمدی  بعنوان رئیس کمیته ماساژ در کنفدراسیون جهانی  دفاع‌شخصی درکشور منصوب گردید    
image

جناب آقای سعید بابایی بعنوان ریاست ستاد ایرانیان خارج از کشور منصوب شد.

, , , ,
طی حکمی از سوی رئیس ستاد مردمی (ایران قوی) ریاست ستاد ایرانیان خارج از کشور منصوب شد. متن حکم ایشان بشرح ذیل میباشد: جناب آقای سعید بابایی  سلام علیکم با احترام و نظر به اهمیت حضور حد اکثری هموطنان ، شایسته است در عرصه سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نظر به تعهد، تخصص ، سوابق و تجربیات ...