به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها و دانشگاه جهانی ورزش

طی حکمی ازسوی دکتر استاد علیرضا سلمانیان ریاست و مالک سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها و موسس دانشگاه جهانی ورزش سرکار خانم نسیم کاغذ چی بعنوان نماینده سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها در اصفهان منصوب گردید.

مدیر سایتAuthor posts

World Confederation of Personal Defense --- Chairman and founder: Dr.Alireza Salmanian

No comment

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *