image

دو رزمی کار از ایران در جلسه کمیسیون ورزشکاران آسیا حضور پیدا کردند

28 اسفند , 1401
جلسه کمیسیون ورزشکاران شورای المپیک آسیا با حضور ذبیح الله پورشیب برگزار شد. ...

طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش سرکار خانم لیلا نخودیان اصفهانیبه عنوان معاونت انفورماتیک در کشورمنصوب گردید

12 اسفند , 1401
طی حکمی ازسوی دکتراستاد علیرضا سلمانیان  رئیس و موسس دانشگاه جهانی ورزش و ریاست و بنیانگذار کنفدراسیون جهانی دفاع شخصی ...
image

فراخوان ثبت رکوردهای سینمایی در کتاب رکورد ۲۰۲۳

1 اسفند , 1401
فراخوان ثبت رکوردهای سینمایی در کتاب رکوردهای ۲۰۲۳ منتشر شد ...

سازمان جهانی ثبت رکورد اولین ها ژاپن

12 آذر , 1401
سازمان جهانی ثب رکورد اولین ژاپن به صورت قانونی حقیقی و حقوقی به مالکیت و ریاست سازمان جهانی ثبت رکورد ...